Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Aktualności

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany SUiKZP Gminy Dobra

Okres wyłożenia został ustalony w terminie od 30.07.2018 r. do 29.08.2018 r.
więcej »

Trwają prace nad raportem środowiskowym dla inwestycji

Inwentaryzacja środowiskowa dobiegła końca
więcej »

Prace planistyczne w gminie Dobra postępują

Kolejne etapy prac na SUiKZP
więcej »

Projekt SUiKZP gminy Dobra pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną

Brak zastrzeżeń do projektu.
więcej »

Możliwość składania wniosków do projektu SUiKZP gminy Dobra

Wnioski można przesyłać na adres Urzędu Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a 72-003 Dobra, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: pp1@dobraszczecinska.pl lub w formie ustnej można składać do protokołu w Urzędzie Gminy Dobra, Referacie ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy przy ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra.
więcej »

Radni Gminy Dobra podjęli uchwałę intencyjną w sprawie MZPZ

Jest to kolejny, po uchwale w sprawie SUiKZP, krok do wprowadzenia nowego przebiegu linii 220 kV Krajnik - Glinki do dokumentów planistycznych gminy Dobra.
więcej »

Wkrótce nasi przedstawiciele rozpoczną pracę w terenie

Spotkania z właścicielami nieruchomości z terenu gmin Police i Szczecin rozpoczną się w połowie lutego
więcej »

Wesołych Świąt!

Życzymy Państwu spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.
więcej »

Proponowana trasa linii w gminie Kołbaskowo

Prezentujemy mapę z trasą poddawaną pod konsultacje podczas spotkań na terenie gminy Kołbaskowo
więcej »

Zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne w gminie Kołbaskowo

W dniach 6-10 listopada na terenie gminy Kołbaskowo przeprowadzona zostanie seria spotkań dla właścicieli i mieszkańców obrębów, przez które planowane jest wytyczenie nowej trasy linii 220 kV Krajnik - Glinki.
więcej »
Strona: 123456
INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.