Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Aspekty prawne inwestycji

Wykonawca zadania odpowiada za kompleksową realizację inwestycji.  Oznacza to, że jest zobligowany do zrealizowania wszystkich prac projektowych, formalnoprawnych, budowlano-montażowych oraz do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W związku z tym odpowiada m.in. za:

  • uzyskanie na rzecz PSE S.A. prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
  • załatwienie wszelkich spraw formalnych i prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem,
  • pozyskanie na rzecz PSE S.A. służebności przesyłu bez ograniczenia czasowego,
  • wprowadzenie trasy linii do dokumentów planistycznych gmin,
  • uzyskanie decyzji środowiskowej,
  • uzyskanie pozwolenia na budowę linii,
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację linii,
  • demontaż starej linii.
INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.