Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Element ważnego projektu

 Obecnie infrastruktura sieci przesyłowych w Polsce wymaga szybkiej rozbudowy i modernizacji. Wystarczy spojrzeć na mapę zagęszczenia linii najwyższych napięć u naszych sąsiadów, żeby zauważyć znaczące różnice w tej kwestii.


Prowadzone na terenie całego kraju działania inwestycyjne PSE są niezbędne dla zapewnienia ciągłości dostaw prądu do mieszkań i przedsiębiorstw w całym kraju. Jest to warunek konieczny dla rozwoju przemysłu i zapewnienia wzrostu ekonomicznego. Inwestycje realizowane przez PSE odpowiadają założeniom zawartym w dokumencie Polityka energetyczna Polski do 2030 r., w którym przewidziano konieczność intensywnej modernizacji infrastruktury przesyłowej. Zgodnie ze swoimi założeniami PSE planują do 2025 r. wybudować i zmodernizować blisko 4 000 km linii przesyłowych. Jednym z elementów tego ważnego projektu jest także przebudowa linii 220 kV Krajnik – Glinki.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.