Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Galeria

Istniejąca linia 220 kV Krajnik - Glinki (odcinek dwutorowy)
Istniejąca linia 220 kV Krajnik - Glinki (odcinek dwutorowy)
Istniejąca linia 220 kV Krajnik - Glinki (odcinek dwutorowy)
Istniejąca linia 220 kV Krajnik - Glinki (odcinek jednotorowy)
Istniejąca linia 220 kV Krajnik - Glinki (odcinek jednotorowy)
Istniejąca linia 220 kV Krajnik - Glinki (odcinek jednotorowy)
INWESTOR      INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. Pinggao Gropup Co., Ltd.