Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Kolejne spotkanie informacyjne z władzami gminy Dobra

23 lutego przedstawiciele Wykonawcy ponownie spotkali się z Wójt i Radą Gminy Dobra. Wykonawca omówił szczegółowo skorygowaną koncepcję poprowadzenia trasy nowego odcinka linii 220 kV Krajnik - Glinki. Największe zmiany wprowadzono na ternie obrębu Wołczkowo, gdzie linię odsuunięto od terenów mieszkaniowych. Nowa propozycja przebiegu została dobrze oceniona przez władze gminy.


Trasa przedstawiona Radnym będzie konsultowana z mieszkańcami. O terminach spotkań będziemy Państwa informować m.in. za pośrednictwem strony internetowej inwestycji.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.