Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Kolejne spotkanie z Radą Gminy Kołbaskowo

Podczas spotkania, które odbyło 26 czerwca 2017 roku, Wykonawca inwestycji ponownie rozmawiał z Radą Gminy Kołbaskowo oraz z Wójt Gminy Kołbaskowo o nowej trasie linii 220 kV Krajnik - Glinki. Pierwotną propozycję trasy zmodyfikowano zgodnie z przekazanymi po kwietniowym spotkaniu, sugestiami radnych. W toku czerwcowych rozmów, przedstawiciele gminy wskazali dodatkowe dwa miejsca, wymagające w ich ocenie zmiany przebiegu. Oczekiwania te są aktualnie analizowane przez projektantów.

Jednocześnie, przedstawiciele Gminy Kołbaskowo raz jeszcze przypomnieli swoje stanowisko w sprawie linii biegnącej od strony SE Pomorzany, która docelowo ma się połączyć z linią 220 kv Krajnik - Glinki.

 

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.