Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Spotkanie z władzami gminy Kołbaskowo

25 września 2017 r., przedstawiciele wykonawcy spotkali się z Wójt i Radnymi Gminy Kołbaskowo. Poza omówieniem proponowanej przez wykonawcę trasy linii, którą skorygowano na prośbę władz gminy, rozmawiano także o sposobie i zakresie prowadzenia konsultacji społecznych. Zarówno dla wykonawcy jak i przedstawicieli gminy jest to istotna kwestia.

Już wkrótce, po uzgodnieniu z władzami gminy Kołbaskowo, poinformujemy Państwa o terminie rozpoczęcia konsultacji. Informacje w tej sprawie zostaną zamieszczone m.in. na stronie internetowej inwestycji.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.