Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Praca KSE bezpieczna w obliczu epidemii COVID-19

W PSE uruchomione zostały procedury prewencyjne na wypadek utraty ciągłości działania Spółki, a powołany pod koniec stycznia Zespół Kryzysowy we współpracy z Zarządem, na bieżąco monitoruje rozprzestrzenianie się choroby i podejmuje niezbędne działania, adekwatne do zaistniałej sytuacji. Przeprowadzone zostały analizy, prognozy i scenariusze rozwoju epidemii i jej skutków dla Spółki wraz z rekomendacją przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia zachowania ciągłości działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych, a tym samym niezakłóconej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.