Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

PSE wzmacnia otoczenie!

WzMOCnij swoje otoczenie” jest nową inicjatywą dobrosąsiedzką PSE. Jej formuła jest zbliżona do założeń budżetu partycypacyjnego, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Konkurs przeprowadzono na terenie 76 gmin w województwie mazowieckim, lubelskim, małopolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim. W tych regionach PSE realizują ok. 20 projektów inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji sieci przesyłowej.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.