Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Nasi przedstawiciele pracują w Dobrej

Nasi przedstawiciele terenowi prowadzą spotkania z właścicielami nieruchomości z terenu gminy Dobra. Rozmowy prowadzone są w oparciu o odpowiednie pisemne pełnomocnictwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, które przedstawiciel zobowiązany jest okazać na prośbę właściciela. Są to dokumenty niezbędne do prowadzenia rozmów w imieniu Inwestora, który jako spółka Skarbu Państwa realizuje strategiczną z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski inwestycję celu publicznego.


Celem spotkań jest uzyskanie zgód właściceli gruntów na ustanowienie służebności przesyłu dla lokalizacji linii 220 kV Krajnik-Glinki. Sukcesywanie pozyskiwane są kolejne zgody.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.