Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Korzyści z realizacji inwestycji

GMINA I JEJ MIESZKAŃCY


Stabilne zasilanie

Zmodernizowana linia istotnie obniży ryzyko wystąpienia rozległych awarii energetycznych, co ma bezpośredni wpływ na dostawy prądu do Państwa domów, a także do szkół, szpitali i urzędów. Jest też warunkiem rozbudowy lokalnej sieci dystrybucji energii elektrycznej.


Wpływy do budżetu gminy

Inwestycja oznacza także zwiększone wpływy z tytułu podatku płaconego przez Inwestora (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.). Wyniosą one około 2% wartości linii elektroenergetycznej na obszarze danej gminy. Im dłuższy fragment linii przebiega przez gminę, tym kwota podatku jest wyższa.


Rekompensaty dla właścicieli

Właściciele działek, nad którymi będą przebiegać nowo budowane odcinki linii, otrzymają stosowną rekompensatę za ustanowienie tzw. służebności przesyłu. Wysokości kwot oferowanych właścicielom zostaną oszacowane indywidualnie – na podstawie operatów szacunkowych wykonywanych przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych.


REGION


Poprawa infrastruktury

Przebudowana linia 220 kV Krajnik – Glinki będzie jednym z filarów zasilania aglomeracji szczecińskiej. Pozwoli też zapewnić zasilanie dla odbiorców z dalszych części kraju, którzy korzystają z energii elektrycznej wytwarzanej w Elektrowni Dolna Odra


Rozwój biznesu i miejsc pracy

Zabezpieczenie dostaw prądu ma bezpośrednie przełożenie na rozwój przedsiębiorczości na poziomie regionalnym i lokalnym, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy. Bez gwarancji dostępu do odpowiedniego zasilania nie jest to możliwe.


Nowe źródła energii

Przebudowa linii 220 kV pozwoli w przyszłości na przyłączenie do KSE nowych źródeł energii – elektrowni konwencjonalnych, gazowych (np. Elektrownia Pomorzany), farm wiatrowych i solarnych.

 

 

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.