Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Kto jest kim w inwestycji?

W przebudowę linii elektroenergetycznej 220 kV Krajnik – Glinki zaangażowanych jest kilka podmiotów. Inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., natomiast za etap uzgodnień formalno-prawnych i fizyczną budowę linii odpowiada firma Pinggao Gropup Co., Ltd.

INWESTOR:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  – są operatorem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. To spółka Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności określone zostały w ustawie Prawo energetyczne.
PSE S.A. zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwój sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE S.A. są właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad stu stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.


www.pse.plWYKONAWCA:

Pinggao Gropup Co., Ltd. jest spółką zależną State Grid Corporation of China – chińskiego odpowiednika PSE, największej pod względem przychodów grupy energetycznej na świecie i jednego z największych światowych koncernów, który zatrudnia łącznie ponad 1,5 mln osób.


www.pinggaogroup.com.cnINWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.