Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Pozytywna opinia dla dokumentacji planistycznej w gminie Dobra

Wojewoda Zachodniopomorski pozytywnie zaopiniował uchwalone przez radę gminy studium. Aktualnie trwają procedury zmierzające do uchwalenia miejscowego planu uwzględniającego przebieg nowego odcinka linii Krajnik-Glinki.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.