Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Linia w miejscowym planie gminy Dobra

27 czerwca podczas sesji, Radni Gminy Dobra uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, do którego wprowadzona została nowa trasa linii 220 kV Krajnik - Glinki. W październiku ubiegłego roku, trasę linii wprowadzono także do studium. Aktualnie, zgodnie z procerurą, MPZP sprawdzany jest przez  Wojewodę Zachodniopomorskiego.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.