Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Lokalizacja inwestycji

Trasa przeznaczonej do przebudowy linii przebiega przez obszar 5 gmin województwa zachodniopomorskiego: Gryfino, Kołbaskowo, Dobra, Police i m. Szczecin. Szacuje się, że po przebudowie, długość linii wyniesie ok. 50 km (w tym budowa nowej linii – ok. 23 km, a wymiana przewodu odgromowego ok. 30 km).

Na poniższej mapie zanazczono schematyczny przebieg nowej trasy linii oraz odcinki przeznaczone do demontażu:

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.