Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Powstał projekt nowelizacji tzw. specustawy przesyłowej

Rząd rząd planuje znowelizować tzw. specustawę przesyłową. Za opracowanie projektu odpowiedzialny jest Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Przewiduje się, że projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w trzecim kwartale 2020 roku.

Zaproponowane w ustawie rozwiązania mają przyczynić się do usprawnienia i uproszczenie procesu inwestycyjnego, a co za tym idzie – do szybszego rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a także systemów służących do przesyłania paliw gazowych i ciekłych. Wpłynie to na bezpieczeństwo ich funkcjonowania i sprawną integrację nowych źródeł wytwórczych, a co za tym idzie, ryzyko ograniczeń albo przerw w dostawie paliw ciekłych, gazowych lub energii elektrycznej zostanie zminimalizowane. Podstawowym celem ustawy jest więc zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Jeśli ustawa zostanie przyjęta, realizacja przebudowy linii 220 kV Krajnik-Glinki wydaje się możliwa na podstawie rozwiązań zaproponowanych w projekcie. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się TUTAJ oraz TUTAJ.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.