Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Prace planistyczne w gminie Dobra postępują

Projekt SUiKZP został przekazany do organów wydających opinie i uzgodnienia na podst. art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednocześnie, w związku z ogłoszeniem Wójta Gminy Dobra w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra dla przebudowy linii 220 kV Krajnik-Glinki, zakończyło się zbieranie wniosków do wspomnianego dokumentu. Informacje w tej sprawie zamieszczone są na stronie http://www.bip.dobraszczecinska.pl/strony/11678.dhtml
INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.