Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

PSE laureatem Złotego Listka CSR POLITYKI 2020!

Polskie Sieci Elektroenergetyczne po raz trzeci sięgnęły po najwyższe laury w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. 9 czerwca br. kapituła konkursu Listki CSR, złożona z przedstawicieli redakcji tygodnika „Polityka”, firmy doradczej Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przyznała PSE Złoty Listek CSR.


Kapituła doceniła realizację strategii biznesowej PSE, strategii zrównoważonego rozwoju, a także wieloletniego planu rozwoju systemu przesyłowego, które przyczyniają się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (z ang. Sustainable Development Goals - SDG). Dokumenty te są odpowiedzią na wyzwania klimatyczne, technologiczne oraz regulacyjne, przed którymi stoi system elektroenergetyczny.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.