Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

PSE zastosowały nowoczesne narzędzia do konsultacji projektów inwestycyjnych

Po wdrożeniu najwyższych standardów bezpieczeństwa trwają prace przy kluczowych projektach. Wyzwaniem jest prowadzenie procesu konsultacyjno-informacyjnego, który tradycyjnie odbywa się podczas bezpośrednich spotkań. Dlatego PSE na wybranych inwestycjach pilotażowo wdrażają innowacyjne rozwiązania ułatwiające komunikację z interesariuszami. Jednym z nich jest geoankieta – interaktywna aplikacja, dzięki której można poznać proponowaną lokalizację inwestycji i zgłosić propozycje zmian.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.