Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Trwają prace nad raportem środowiskowym dla inwestycji

Prace terenowe w zakresie inwentaryzacji środowiskowej zostały zakończone. Prowadzono je w cyklu rocznym, co umożliwia uchwycenie zmienności uwarunkowań środowiskowych, jakie występują podczas każdej z pór roku. Przez najbliższe miesiące zespół odpowiedzialny za zagadnienia środowiskowe będzie opracowywał wyniki badań. Inwentaryzacja, wraz z wnioskami z badań stanie się elementem Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.