Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Rekordowe zapotrzebowanie na moc w KSE w okresie letnim

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. poinformowały, że w minioną środę, tj. 26 czerwca, wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w okresie letnim. Zarejestrowane o godzinie 13:15 zapotrzebowanie na moc wynosiło 24 144 MW. Pomimo tak wysokiego zapotrzebowania, nie wystąpiły zakłócenia w pracy KSE.

Dotychczasowa najwyższa wartość zapotrzebowania na moc dla okresu letniego wystąpła 12 czerwca 2019 r. i wyniosła 24 096 MW.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.