Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Spotkanie informacyjne z władzami gminy Dobra

29 września przedstawiciele Wykonawcy spotkali się z Wójt i Radą Gminy Dobra. Wykonawca omówił szczegółowo proponowaną koncepcję poprowadzenia trasy nowego odcinka linii 220 kV Krajnik - Glinki. Rozmawiano o znaczeniu inwestycji, firmach zaangażowanych w projekt, a także zasadach lokalizacji tego typu inwestycji.

Generalnie projekt trasy został dobrze oceniony, z zastrzeżeniem, że przebieg linii w obrębie miejscowości Wołczkowo wymaga - w ocenie radnych - korekty. Wykonawca  zapowiedział, że już niebawem planuje ogranizację spotkań  z właścicielami nieruchomości zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej linii, w tym w obrębie Wołczkowa. Trasa przedstawiona Radnym będzie konsultowana z mieszkańcami.


O terminach spotkań będziemy Państwa informować m.in. za pośrednictwem strony internetowej inwestycji.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.