Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gminie Dobra

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanej trasie linii i pozostałych mieszkańców gminy Dobra. Spotkanie odbędzie się:

12 grudnia 2016 r. w Klubie GCKiB, filia Dołuje, ul. Żubrza 7, o godzinie 17:30 


Podczas spotkania przedstawiciele wykonawcy:

- poinformują o zakresie inwestycji i przyczynach jej realizacji
- zaprezentują sposób projektowania trasy linii
- omówią wygląd linii
- przedstawią kwestie formalnoprawne
- przedstawią propozycje trasy.


Przedstawiciele wykonawcy będą odpowiadali na wszelkie pytania związane z inwestycją.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.