Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Spotkanie z władzami gminy Kołbaskowo

30 stycznia odbyło sie spotkanie przedstawicieli Wykonawcy z władzami Gminy Kołbaskowo. Zaprezentowano propozycję nowej trasy linii 220 kV Krajnik - Glinki, która mogłaby zastąpić istniejący obecnie przebieg. Na prośbę Wójt Gminy Kołbaskowo oraz Radnych Gminy Kołbaskowo, Wykonawca zobowiązał się przedstawić analizę trasy prowadzonej możliwie blisko istniejącej linii. Analiza powstanie w pierwszej połowie lutego.

Podczas spotkania rozmiawiano też o trasie linii 220 kV Pomorzany/ Krajnik - Glinki, której fragment planuje się poprowadzić również przez teren Gminy Kołbaskowo. Także za budowę tej linii odpowiada firma Pinggao.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.