Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

System pracuje stabilnie

W związku z pożarem na terenie kompleksu Bełchatów oraz potencjalną potrzebą odstawienia bloku 14, PSE poinformowały, że nie spowoduje to ryzyka dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. System pracuje stabilnie z zachowaniem odpowiednich marginesów bezpieczeństwa.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.