Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Zakres prac

Wykonawca odpowiada za kompleksową realizację inwestycji. Oznacza to, że jest zobligowany do:

  • przebudowy jednotorowych odcinków istniejącej linii 220 kV Krajnik – Glinki od słupa nr 57 (gm. Kołbaskowo) do słupa nr 102 (gm. Dobra) oraz od słupa nr 125 (gm. Police) do SE Glinki na odcinki dwutorowe 220 kV,
  • modernizacji istniejących i nieprzebudowywanych odcinków linii 220 kV – prace w tej części inwestycji obejmą przede wszystkim wymianę przewodu odgromowego oraz budowę nowych traktów światłowodowych na całej linii – od SE Krajnik do SE Glinki,
  • wykonania nacięcia jednego z torów linii Krajnik – Glinki i budowę krótkiego fragmentu linii, która zostanie poprowadzona w kierunku stacji elektroenergetycznej Pomorzany. Wprowadzenie wspomnianej linii do stacji Pomorzany zostanie wykonane w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego,
  • rozbiórki istniejących, jednotorowych odcinków linii, które przewidziano do zastąpienia nową infrastrukturą.


Inwestycja zostanie zrealizowana do 2021 roku.

INWESTOR      INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. Pinggao Gropup Co., Ltd.