Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gm. Dobra

Podczas spotkania przedstawiciele wykonawcy:

- poinformują o zakresie inwestycji i przyczynach jej realizacji
- zaprezentują sposób projektowania trasy linii
- omówią wygląd linii
- przedstawią kwestie formalnoprawne
- przedstawią propozycje trasy.


Przedstawiciele wykonawcy będą odpowiadali na wszelkie pytania związane z inwestycją.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.