Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Zarządzenie zastępcze w Kołbaskowie

Wojewoda Zachodniopomorski na wniosek Wykonawcy prowadzi procedurę zarządzenia zastępczego. Ma ona na celu ujęcie przebiegu nowego fragmentu linii Krajnik Glinki na ternie gminy Kolbaskowo w jej miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Umożliwi to sprawną realizację inwestycji kluczowej dla zasilani województwa.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.