Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Znaczenie inwestycji

Dziś zasilanie województwa zachodniopomorskiego i całej aglomeracji szczecińskiej zależy w ogromnym stopniu od starej linii 220 kV, łączącej stacje elektroenergetyczne Krajnik i Glinki. Połączenie to powstało na początku lat 70. ubiegłego wieku jako linia jednotorowa, a więc wyraźnie odbiega od przyjętych obecnie standardów. Linie najwyższych napięć budowane są jako połączenia dwutorowe. Linia umożliwia wyprowadzenie mocy z Elektrowni Dolna Odra. Właśnie tam produkowana jest energia zasilająca aglomerację szczecińską oraz odbiorców z dalszych części kraju.

Zimą 2008 r. w części aglomeracji szczecińskiej doszło do rozległej awarii, tzw. blackoutu. Uszkodzenie i czasowe wyłączenie m.in. linii Krajnik – Glinki spowodowało poważne trudności w funkcjonowaniu regionu. Dziesiątki tysięcy osób pozostawały wówczas bez prądu, wody i ogrzewania. Nie działały stacje benzynowe, banki, sklepy, a największe w regionie firmy produkcyjne musiały wstrzymać prace. Działalność szkół, przedszkoli i szpitali została ograniczona. Z uwagi na brak zasilania wystąpiły też trudności w transporcie drogowym i kolejowym, pojawiały się także problemy z łącznością. Szczeciński blackout był największą katastrofą energetyczną w Polsce. Jego przybliżony zasięg przedstawiono na poniższej mapie.


W jego wyniku Wojewoda Zachodniopomorski powołał specjalny zespół, którego zadaniem było zbadanie przyczyn i skutków tej rozległej awarii. Członkowie zespołu doszli do wspólnych wniosków – aby uniknąć w przyszłości podobnych katastrof, należy bezwzględnie zmodernizować i rozbudować infrastrukturę elektroenergetyczną na terenie województwa zachodniopomorskiego, m.in. wybudować drugi tor linii 220 kV Krajnik – Glinki i połączyć tę linię ze stacją Pomorzany, a za jej pośrednictwem z Elektrownią Pomorzany. Dzięki temu, za pomocą linii Krajnik – Glinki możliwe będzie wyprowadzenie mocy już nie tylko z Elektrowni Dolna Odra, ale także z drugiego, niezależnego źródła wytwarzania energii produkowanej dla odbiorców z obszaru Pomorza Zachodniego. Jedynie rozbudowana i sprawnie działająca sieć, pozwoli zabezpieczyć Szczecin i okolice przed podobnymi awariami.


INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.