Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Linia i bezpieczeństwo

Dziesiątki lat historii

W Polsce istnieje ponad 14 000 km linii najwyższych napięć i wciąż powstają nowe. Niektóre z nich działają nieprzerwanie od ponad pół wieku. Na terenach podmiejskich, zwłaszcza wokół dużych miast, zabudowa mieszkaniowa zbliża się do istniejących linii na możliwe dopuszczalne odległości. Widok osiedli zlokalizowanych kilkanaście metrów od linii najwyższych napięć jest dosyć powszechny. Jeszcze więcej tego typu przykładów można zobaczyć w Europie Zachodniej, gdzie sieć przesyłowa jest wielokrotnie dłuższa i gęstsza niż w Polsce.


Obawy

Mimo to, sąsiedztwo infrastruktury tego typu budzi szereg obaw związanych z jej oddziaływaniem na środowisko. Zaniepokojone są głównie osoby, które mają mieszkać w pobliżu linii. Jest to oczywiście zrozumiałe. Należy jednak pamiętać, że linia zaprojektowana i wybudowana zgodnie z przepisami nie oddziałuje negatywnie na środowisko i życie ludzi, nie powoduje też nadmiernych uciążliwości. Linia powoduje głównie zmiany w krajobrazie.


Normy i regulacje

Przebudowa linii 220 kV Krajnik – Glinki, podobnie jak w przypadku innych tego typu obiektów, podlega niezwykle ścisłym przepisom i regulacjom. Kontroluje się przede wszystkim poziom pola elektrycznego i magnetycznego oraz hałasu.
INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.