Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Inwestycja celu publicznego

Inwestycja celu publicznego oznacza zadania prowadzone na szczeblu lokalnym (gminnym), ponadlokalnym (powiatowym i wojewódzkim) oraz krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), które realizują cele wymienione w art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 - tekst ujednolicony do pobrania tutaj).


Z ustawy można dowiedzieć się, że inwestycje celu publicznego to m.in.: „budowa i utrzymywanie (…) przewodów i urządzeń służących do przesyłania (…) energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń”. Przebudowa linii 220 kV Krajnik – Glinki jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Oznacza to między innymi szereg udogodnień w przepisach prawa, które regulują realizację tego typu przedsięwzięć.
INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.