Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Komunikacja społeczna

 

Szacuje się, że nowo budowany odcinek linii 220 kV Krajnik – Glinki będzie miał długość ok. 20 km. Oznacza to konieczność przeprowadzenia rozmów ze wszystkimi właścicielami działek, nad którymi linia zostanie poprowadzona. Dlatego Wykonawca od początku inwestycji podejmuje działania konsultacyjno-informacyjne z władzami gmin, mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi, aby trasa linii zyskała optymalny przebieg, uwzględniający interesy wszystkich stron.

Konsultacjom podlega zwłaszcza wybór trasy, która ma w najmniejszym możliwym stopniu ingerować w życie mieszkańców.

Konsultacje prowadzimy od początku inwestycji:

  • przedstawiając propozycję trasy do zaopiniowania władzom gminy,
  • zbierając opinie radnych i sołtysów,
  • uważnie słuchając uwag mieszkańców i organizacji społecznych.

Na każdym etapie inwestycji pozostajemy do dyspozycji mieszkańców i organizacji zainteresowanych trasą linii. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo na końcu broszury informacyjnej o inwestycji (w wersji elektronicznej do pobrania tutaj) oraz w zakładce Kontakt.

 


INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.