Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

MPZP gminy Dobra zatwierdzony przez Wojewodę

Po uchwaleniu przez gminę Dobra miejscowego planu dla linii Krajnik-Glinki, dokument został zweryfikowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Wojewoda nie zgłosił zastrzeżeń do uchwały w sprawie MPZP. Dokument opoublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i jest on dostępny tutaj.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.