Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Krajowy System Elektroenergetyczny

O bezpieczeństwie elektroenergetycznym Polski stanowi sprawny Krajowy System Elektroenergetyczny. Na KSE składają się urządzenia do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.

Zanim energia elektryczna dopłynie do gniazdek w Państwa domach i urządzeń, które zasila, musi pokonać długą drogę. Niekiedy jest to nawet kilkaset kilometrów. Przesył energii na tak duże odległości – np. między województwami – jest możliwy dzięki rozbudowanej i prawidłowo funkcjonującej sieci linii przesyłowych i stacji elektroenergetycznych. Tworzą one system umożliwiający dostawy prądu, a potem jego dystrybucję – w sposób ciągły i nieprzerwany – do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz obiektów użyteczności publicznej w całym kraju.

W Polsce jest ponad 14 000 km linii przesyłowych, z czego niemal 8 000 km to linie o napięciu 220 kV. Pozostałych ok. 6 000 km to najnowsze, budowane od kilkunastu lat linie 400 kV. Te połączenia – 220 kV i 400 kV – zwane liniami najwyższych napięć (NN), służą do przesyłu energii z miejsc, gdzie prąd jest wytwarzany, do stacji elektroenergetycznych. Tam napięcie jest obniżane, po czym za pomocą linii 110 kV energia przesyłana jest do mniejszych stacji, zwanych głównymi punktami zasilania (GPZ). Tu następuje transformacja do poziomu średniego napięcia (najczęściej 15 kV, ale także 20 kV lub 30 kV) i rozdział energii do setek mniejszych stacji transformatorowych. Dopiero z nich zasila się większość odbiorców końcowych, czyli domy, szkoły, szpitale, urzędy czy miejsca pracy. W taki sposób energia elektryczna trafia do Państwa.

Dziś sytuacja sieci elektroenergetycznej Polski jest porównywalna z problemem autostrad. Linii najwyższych napięć, podobnie jak dróg autostradowych, jest za mało w stosunku do potrzeb. Aby sieć była w stanie zapewnić nieprzerwane dostawy energii, musi być modernizowana i rozbudowywana. Po pierwsze, dlatego, że duża część linii powstała jeszcze w latach 50. 60. i 70. ubiegłego wieku. Po drugie – wystarczy przez chwilę pomyśleć, ile urządzeń elektrycznych było wykorzystywanych w przeciętnym polskim gospodarstwie 20 lat temu, a ile jest dziś. Od razu staje się jasne, z czego wynika rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dlatego tak ważna jest nie tylko budowa nowych linii przesyłowych, ale również modernizacja już istniejących, w tym linii 220 kV Krajnik – Glinki.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.