Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

PSE w gronie firm należących Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to największa i najstarsza polska organizacja pozarządowa kompleksowo zajmująca się CSR i zrównoważonym rozwojem. FOB powstało w 2000 roku i ma status organizacji pożytku publicznego. Prowadzi działania umożliwiające dialog i wymianę doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju pomiędzy firmami, przedstawicielami władz publicznych, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem akademickim. Zrzesza niemal 60 firm z różnych sektorów gospodarki.

PSE stały się członkiem FOB 28 marca br. Spółka od lat stosuje w praktyce zasady odpowiedzialnego biznesu, za co została doceniona  w 2015,2016 i 2017 roku otrzymując Listki CSR „Polityki”, odpowiednio dwa srebrne i złoty. Współpraca z Forum pozwoli PSE na rozwijanie możliwości dialogu z szerokim gronem partnerów, zarówno biznesowych, jak i społecznych.


Więcej informacji na ten temat znajadą Państwo tutaj.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.