Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Rozwiązania techniczne i technologiczne

Linia na terenach niezalesionych, głównie rolnych, będzie składała się ze słupów kratowych i łączących je przewodów. Rozpiętość typowego przęsła, czyli odległość między dwoma słupami, będzie wynosiła od 350 do 580 metrów.

Słupy

W inwestycji zastosowane zostaną nowoczesne słupy kratowe o wysokości od 35 do 39 m. Stalowe konstrukcje spełniają wszystkie normy i wymagania techniczne tak, aby w największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo ludzi i zwierząt.


Przewody

Przewody fazowe zostaną̨ zawieszone na słupach poprzez łańcuchy izolatorowe. Przewiduje się̨ zastosowanie potrójnej wiązki przewodów stalowo-aluminiowych o nowoczesnej konstrukcji. To bardzo ważne, bo skutecznie obniży poziom szumów akustycznych wytwarzanych przez linię. Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi między wierzchołkami wszystkich słupów zostaną̨ zawieszone dwa przewody odgromowe.
Odległość́ przewodów od ziemi

W przypadku naszej inwestycji przewidziano zawieszenie przewodów w odległości 9 m od ziemi, co odpowiada wysokości 3–4 piętra w bloku mieszkalnym. Dzięki temu nawet największe maszyny rolnicze będą mogły bezpiecznie pracować pod linią.


Pas technologiczny

Dla nowo budowanej linii 220 kV stworzony zostanie tzw. pas technologiczny o szerokości 50 m (po 25 m od osi linii w obie strony). W tym pasie występują ograniczenia dotyczące zagospodarowania terenu, np. budowy domów i innych obiektów kubaturowych czy sadzenia wysokich drzew.


Odległości linii od budynków, dróg oraz innych obiektów będą zgodne z normą europejską PN-EN 50341.

 

 
INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.