Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Unia Europejska dofinansuje budowę nowej infrastruktury elektroenergetycznej w Polsce i Państwach Bałtyckich

W czwartek 1 października 2020 r. decyzję w tej sprawie ogłosił Komitet Sterujący CEF. Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w nową infrastrukturę elektroenergetyczną. Wniosek na dofinansowanie tzw. drugiego etapu synchronizacji został złożony w maju tego roku przez czterech operatorów systemów przesyłowych: Polskie Sieci Elektroenergetyczne, LITGRID (Litwa), AST (Łotwa) i Elering (Estonia).

719,7 mln euro to największe dofinansowanie uzyskane w tym roku w ramach CEF dla projektów związanych z energetyką. 493 mln euro zostaną przeznaczone na budowę Harmony Link, podmorskiego połączenia stałoprądowego między Polską a Litwą, realizowanego wspólnie przez PSE oraz Litgrid. 166,5 mln otrzymały projekty zakupu i instalacji kompensatorów synchronicznych w Państwach Bałtyckich (Litwie, Łotwie i Estonii). Pozostałe środki zostaną wykorzystane na modernizację istniejących linii przesyłowych. Wszystkie działania związane są z synchronizacją systemów elektroenergetycznych Państw Bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo TUTAJ.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.