Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Zakres prac

Wykonawca odpowiada za kompleksową realizację inwestycji. Oznacza to, że jest zobligowany do:

  • przebudowy jednotorowych odcinków istniejącej linii 220 kV Krajnik – Glinki od słupa nr 57 (gm. Kołbaskowo) do słupa nr 102 (gm. Dobra) oraz od słupa nr 125 (gm. Police) do SE Glinki na odcinki dwutorowe 220 kV,
  • modernizacji istniejących i nieprzebudowywanych odcinków linii 220 kV – prace w tej części inwestycji obejmą przede wszystkim wymianę przewodu odgromowego oraz budowę nowych traktów światłowodowych na całej linii – od SE Krajnik do SE Glinki,
  • wykonania nacięcia jednego z torów linii Krajnik – Glinki i budowę krótkiego fragmentu linii, która zostanie poprowadzona w kierunku stacji elektroenergetycznej Pomorzany. Wprowadzenie wspomnianej linii do stacji Pomorzany zostanie wykonane w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego,
  • rozbiórki istniejących, jednotorowych odcinków linii, które przewidziano do zastąpienia nową infrastrukturą.


Inwestycja zostanie zrealizowana do 2021 roku.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.